Innføring av ny teknologi = vi ber medarbeiderne om å endre vaner.

Hva skal til fra visjonen av hva teknologien kan bety for bedriften - til konkrete aktiviteter som sikrer god brukeradopsjon? For uten at brukerne endrer vanene sine, er ikke teknologien noe mer enn en fin tanke. 

Advivo AS

922 585 091

Tordenskiolds gate 3,

0160 Oslo

Tel: 47755441

Post@advivo.no

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Instagram