Sett noen enkle kjøreregler for Microsoft Teams, slik at brukerne vet hvordan de skal forholde seg til verktøyet.


Dette kan dere gjøre med en enkel tekst, en video eller en animasjonsvideo.

Det finnes en rekke teknologiske muligheter for å sikre bedriftens informasjon. Teknologiske muligheter er bra. Det er også kun en del av puslespillet. Å bygge en god sikkerhetskultur kan vi gjøre gjennom en rekke verktøy, hvor noen av verktøyene er digitale. Den kreative delen, den må tilpasses bedriftens kultur. Derfor er det smart å benytte de interne agentene Influencers når det settes fokus på sikkerhetskultur.


Hvilke interne agenter bruker dere?Sikkerhet er et bredt område som mange er usikre på hvordan de skal komme i gang med. Som en konsekvens av dette er det flere bedrifter som ikke gjør noe. Det kan sammenlignes med at man lar døra stå åpen når man drar hjemmefra, ikke setter på seg beltet før man legger ut på kjøretur eller ikke har lås på telefonen. Det skumle med sikkerhet er at det kan påvirke både deg, dine kollegaer, firmaet ditt, kunder og partnere. Det kan være en liten glipp, som kunne vært unngått "hvis vi bare hadde". Ikke vær etterpåklok, sett av litt tid for å komme i gang. Det er bedriften din verdt!


AdvivoArena.no har vi satt opp en liten guide for Azure Information Protection. Det har vi gjort for å avmystifisere en av teknologiene innen sikkerhet. Den gir ikke hele bildet, men den gir absolutt en pekepinn på hva teknologien inneholder, hvordan dere skal komme i gang med kartlegging og analyse av resultatene, og hvordan det til slutt kan se ut for deres sluttbrukere.


Sånn får du (gratis) tilgang til håndboken:


  1. Gå til AdvivoArena.no

  2. Registrer deg (gratis) forå bli medlem, og få oversikt over alle håndbøker, kurs og annet materiell

  3. Velg inndelingen Sikkerhet

  4. God lesning!Advivo AS

922 585 091

Tordenskiolds gate 3,

0160 Oslo

Tel: 47755441

Post@advivo.no

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Instagram

47755441