Verdiskapende tiltak

Forståelse for teknologiens muligheter​.

Hva legger du i begrepet brukeradopsjon? For Advvio er det alle tiltakene som gjør at deres medarbeidere opplever sine teknologiske støtteverktøy som verdifulle i sin arbeidshverdag. 

Først når vi har etablert forståelse for hva dere ønsker å oppnå,  kan vi jobber med løsninger for hvordan vi skal nå målsetningene. Uavhengig av om dere vurderer nye teknologi, har investert i teknologi som skal innføres eller ønsker å styrke forretningen med bedre forståelse for eksisterende teknologi - starter vi med en kartlegigng for å forstå deres behov. Våre kartlegginger kan bestå av et fåtall møter med et mindre utvalg, til mer omfattende kartlegginger. Vi skreddersyr våre leveranser til deres behov. 

Alle aktiviteter og tilak levert fra Advivo har ett fokus: Det skal være verdiskapende.

Rådgivning

Tilpasset deres utgangspunkt og målsetninger

Hvilken leveranse som passer deres bedrift best, avhenger av:

  • Ønsker dere bistand til teknologisk valg, før innføringen. 

  • Hvilken teknolgi dere har investert i.

  • Antall medarbeidere, lokasjoner og organisering. 

  • Teknologisk gjeld, og om denne er premissgivende.

  • Digital modenhet. 

  • Klarhet i hvilke målsetninger dere ønkser å realisere. 

Variable leveranser - samme metodikk

Vi hjeålper dere å etablere deres beste praksis. Dette gjør vi gjennom en systematisk tilnærming. Vår metode består av 6 steg fra til å etablere eierskap, til kontroll over teknologiens fremtidige muligheter. 

LITT

For mindre bedrifter eller bedrifter som starter på blanke ark.

Hvor mye bistand har dere bruk for?

Selvfølgelig tilpasser våre leveranser seg deres utgangspunkt og målsetninger. Advivo sine medarbeidere har mange års erfaring med brukeradopsjon. Vi kan derfor tilby ferdig sammensatte leveranser, hvor antall workshoper og aktiviteter er definert på forhånd. For dere som starter med et noe mer komplekst utgangspunkt, starter vi gjerne med en kartlegging. 

happy.jpg

Opplæring

En viktig del av tiltakene.

Opplæring er en viktig del av tiltakene i våre leveranser. Advivo er opptatt av å bygg kompetanse på teknologien, mens den tilpasses deres arbeidsprosesser og behov. Vi tilpasser vår opplæring målgrupper og målsetning med kompetansehevingen.

Digitalt materiell.

Vi leverer kun opplæring når vi har definert målsetning for kompetansehevingen. Dette gjør vi fordi vi mener at opplæring av funksjonalitet i seg selv, ikke er tilstrekkelig for å endre arbeidsvaner. Det må settes i relevant kontekst og tilpasses målgruppens behov og kompetansenivå.

Opplæringsmateriell og digitale leveranser

Advivo tilbyr et bredt spekter innen opplæring. Vi har en rekke ferdigprodusert materiell, som benyttes i våre Microsoft leveranser - i tillegg til at vi produserer materiell innen informasjon, kommunikasjon og opplæring. Kompetanse består av langt mer enn opplæring innen funksjonalitet. Våre leveranser inneholder blant annet oppsett av opplæringsportaler med innhold, gjennomføre klasseromsundervisning, digital undervisning, webinarer, hans-on arbeidsmøter og skreddersydde opplæringsløp gjennom Advivo Arena.

En plattform for digitale leveranser

For mindre bedrifter eller bedrifter som ønsker opplæring alene, kan vi sette opp opplæringsløp alene eller skreddersydde brukeradopsjons leveranser med opplæringsmateriell levert gjennom Advivo Arena. Gjennom Advivo Arena mottar deres medarbeidere et ferdig opplæringsløp og bedriften  mottar innsikt i gjennomføring og respons på eventuelle undersøkelser / quiz underveis inkludert i opplæringsløpet. 

Forvaltning

Behold kompetansen dere investerte i.

Når dere har endret arbeidsvaner og alle jobber smarere sammen, må det foreligge en plan for å styrke og videreutvikle de gode vanene. 

  • Teknologien er i konstant utvikling. 

  • Nyansettelser.

  • Organisatoriske endringer.

Advivo har kompetansen dere trenger. Når dere velger Advivo trener vi opp et sett med endringsagenter. Agentene er vårt nettverk, for at vi skal nå ut i din bedrift med informasjon og opplæring fremover. 

Din avdeling for brukeradopsjon!

Ved å velge Advivo sine leveranser og samarbeide med oss over tid, blir vi en del av dere. Vi kaller det Brukeradospjon som en tjeneste. Eller, din egen avdeling for brukeradopsjon. Hvorfor bygge den opp selv, når du kan skalere oss opp/ned etter behov?

LITTMERMEST¤.png

Vil du vite mer?

Send inn din kontaktinformasjon, og vi tar en uforpliktende samtale.

Takk for innsendingen din!