CRM

Vi hjelper bedrifter å definere hvilke tiltak som skal iverksettes for at et CRM system skal oppleves verdifullt for bedriftens medarbeidere. 

Advivo har ikke begrenset seg til en leverandør, når vi jobber med CRM-systemer. Mekanismene for hva som gjør at et støtteverktøy fungerer på en verdiskapende måte, er uansett de samme. Dette har Advivo dine rådgivere god erfaring med. 

Skal dere anskaffe et nytt system?

Vet dere at dere har et behov, men er ikke sikre på hvordan dere skal imøtekomme det på medarbeidernes premisser og behov? Hvordan skal dere lykkes med digital transformasjon?

Vi er i stand til å etablere treffsikre tiltak, når det foreligger et klart målbilde for hva som skal oppnås. Med klare mål, kan målsetningene etterprøves per målgruppe. For å forstå hva som er gode mål må vi danne oss en forståelse for:

 • Hvilke prosesser medarbeiderne jobbe etter.

 • Hvilke prosesser som fungerer godt og skal videreføres.

 • Hva fungerer mindre godt, som skal endres og eventuelt kuttes.

 • Hvilke støtteverktøy bedriftens medarbeidere benytter per dags dato.

 • Hvilke verktøy som er overlappende og hvilke har mangler som påvirker forretnings-drifen negativt.

 • Organisasjonens endringsvillighet.

 • Organisasjonens digitale modenhet, som påvirker anbefalinger for teknologisk "svar" til kartlagte forretningsprosesser. 

Å etablere et støttesystem for mangelfulle prosesser har lite hensikt. Advivo iverksetter de tiltakene som skal til, for at din bedrift kan innføre et nytt arbeidsverktøy som oppleves som verdifull for bedriftens medarbeidere! 

Hva hjelper Advivo oss med dersom vi skal anskaffe et nytt CRM-system?

 • Kartlegge dagens prosesser.

 • Rådgivning prosessoptimalisering. 

 • Rådgivning ved valg av leverandør og innkjøpsprosessen. 

 • Brukeradopsjon for verdiskapning ved etablering av nytt CRM-system. 

Har dere et CRM-system etablert?

Et CRM-system hopper ikke ut av boksen og skaper verdi for organisasjonen. Et nytt system krever at bedriftens medarbeidere skal endre vaner i en travel arbeidshverdag. Åpenbart foreligger et behov for kompetanseheving.

 

Brukeradopsjon er alle tiltakene som gjør at teknologien oppleves som verdifull. Dersom dere har investert i et CRM-system, men hoppet over brukeradopsjonen, er det et potensiale å hente ut gjennom målrettede aktiviteter. Alle aktiviteter gjennomføres med målet om en verdiskapende løsning. 

Kanskje lurer du også på...

Har Advivo samarbeid med partnere innen Microsoft Dynamics?

Ja, vi samarbeider tett med dyktige Microsoft Dynamics 365 partnere. Våre partnere er gode på både Dynamics og Microsoft 365 plattformen. Det ønsker du definitivt, dersom dere har valgt eller velger Microsoft plattformen. 

Har Advivo partnere innen Salesforce?

Ja, vi har samarbeid med partnere som kan bistå dere med de tekniske leveranser dersom dere ønsker å benytte Salesforce. 

Hvordan forholder Advivo seg til en eksisterende leverandør?

Dersom dere har en leverandør dere er godt fornøyd med, men som ikke leverer brukeradopsjon, jobber vi gjerne med deres eksisterende leverandør. 

Vil Advivo være leverandør-uavhengige i en innkjøpsprosess?

Ja, Advivo sitter i innkjøpsprosessen på kundesiden. Vi kartlegger plattform og potensielle leverandører på kundebaserte kriterier.