Forretningsrådgivning

Hva er Status Quo?

Hvor ønsker dere å være?

Dere er eksperter på deres kjernevirksomhet. Vi kan teknologi, og hvordan den kan styrke bedriftens prosesser, informasjonsflyt, kommunikasjonsflyt og kultur.

Før dere ser på funksjoner bør dere ha et klart bilde av hva dere ønsker å styrke og videreutvikle, og hva dere ønsker å redusere.

Kartlegging og anbefalinger

Vet dere at dere har et behov, men er ikke sikre på hvilke løsninger dere skal se etter? ​Vi starter med målsetningene: Hva ønkser dere å oppnå?

Deretter definerer vi bedriftens målgrupper: Hvilke prosesser jobber de etter? Hva fungerer, hva fungerer ikke? Hvilke støtteverktøy benytter bedriftens medarbeidere per dags dato? Hvilke er overlappende og hvilke har mangler som påvirker forretningsdrifen negativt?

Først når vi har en forståelse for Status Quo kan vi rådgi dere. Vår kjernekompetanse omfatter samhandling og CRM  løsninger. For å få et komplett bilde av bedriftens behov kartlegger vi imidlertid forretnings-systemer. Med helheten i bagasjen vil dere motta anbefalinger, for mulige løsninger, hvilke ressurser dette vil kreve og hvilket tidsestimat et eventuelt prosjekt vil kunne medføre.

Advivo AS

922 585 091

Tollbugata 8B,

0152 Oslo

Tel: 47755441

Post@advivo.no

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Instagram