Forretningsrådgivning

Dere er eksperter på deres kjernevirksomhet. Vi kan teknologi, og hvordan den kan styrke bedriftens prosesser, informasjonsflyt, kommunikasjonsflyt og kultur.

Våre rådgivere bistår dere med å definere hva og hvordan, for å dekke medarbeidernes behov. En effektiv drift av virksomheten handler i tillegg til valg av teknologiske arbeidsverktøy om organisasjonsoppbygging og -kultur. Vi vil utfordre og motivere, for å sikre nødvendig støtte, kompetanse og kunnskap for å oppnå varige resultater.

Hva ønsker dere å oppnå?

Vet dere at dere har et behov, men er ikke sikre på hvordan dere skal imøtekomme det på medarbeidernes premisser og behov? Hvordan skal dere lykkes med digital transformasjon?

Vi er i stand til å etablere treffsikre tiltak, når det foreligger et klart målbilde for hva som skal oppnås. Med klare mål, kan målsetningene etterprøves per målgruppe:

  • Hvilke prosesser jobber de etter?

  • Hva fungerer som skal videreføres?

  • Hva fungerer mindre godt? Skal dette endres eller kuttes?

  • Hvilke støtteverktøy benytter bedriftens medarbeidere per dags dato?

  • Hvilke er overlappende og hvilke har mangler som påvirker forretnings-drifen negativt?

Advivo har et sterkt kompetansemiljø rundt rådgivning av forretningsprosesser og IT-systemer. Vår kjernekompetanse omfatter blant annet:

  • Samhandling, med sterk kompetanse innen Microsoft 365. 

  • CRM rådgivning

  • LMS (Learning Management System) rådgivning

  • Kompetanseplaner med støtteverktøy

  • Verktøy for prosesstøtte 

Når kontakte Advivo?

De siste årene er en rekke omfattende globale studier om digitalisering i næringslivet publisert. Gjentakende tematikk er: Hvorfor feiler endringsprosjekter? Hvordan lykkes bedre med digital transformasjon?

En av de mest omtalte faktorene er forståelse om hva digitalisering innebærer for virksomheten. Det mangler ofte en helhetlig forståelse for hva digitalt løft kan og skal bety for bedriftens medarbeidere, kunder, varer, tjenester og verdiskapningsprosesser. Enkelte beslutningstakere savner tilstrekkelig innsikt i hvordan alle bestanddelene påvirker hverandre. Advivo sørger for å sette klare målsetninger, definere målgrupper, avdekke hva som er kritisk, hva som vil utgjøre en konkurransefordel, hva og hvor det må investeres, hvilken kompetanse som kreves og ikke minst hvordan gapet skal tettes. Typisk kommer digitalt løft med både muligheter og trusler. Derfor er det viktig å kartlegge helheten og få et komplett bilde av bedriftens behov før tiltakene skal tres i kraft. Dersom din bedrift opplever at dette treffer deres behov, kan Advivo bistå dere i å definere videre aktiviteter.