Styrke og videreutvikle

Våre leveranser fokuserer på å bygge selvstendighet for våre kunder. Vi ønsker at dere skal forstå teknologien og ta ansvar for mulighetene i så stor grad som dere selv ønsker. Våre aktiviteter definerer og tilrettelegger for den grad av selvstendighet som er riktig og ønsket av deres organisasjon. Vi tilrettelegger for forvaltning, på deres premisser.  

For å oppnå en endringsmottakelig organisasjon etablerer Advivo endringsagenter når vi utfører brukeradopsjon, uavhengig av teknologi. 

Brukeradopsjon som en avdeling

Å bygge organisasjonen mottakelig for forvaltning, muliggjør å sette kompetanseheving i struktur over tid. Når vi etablerer interne endringsagenter, etablerer vi hvilke agenter vi har behov for innenfor definerte målgrupper. Teknologien utvikler seg i et raskt tempo. Skybaserte løsninger resulterer i kontinuerlige lanseringer, og igjen gjør en forskjell i medarbeidernes arbeidshverdag.  

Microsoft 365 et et godt eksempel på teknologi under konstant endring, som påvirker sluttbrukernes arbeidshverdag gjennom sine lanseringer. IT-avdelingen sitter gjerne med forvaltnings-ansvaret for plattformen fra den teknologiske siden. Hvem sitt ansvar er det at alle medarbeidere til enhver tid besitter kompetansen til å utføre sine arbeidsoppgaver med arbeidsverktøyene bedriften har utstyrt dem med? Og hvem sitt ansvar er det å sørge for at nye medarbeidere innehar korrekt kompetanse, slik at de er produktive så raskt som mulig? 

Sett bort brukeradopsjonen til Advivo, som har dette som sin kjernevirksomhet. Vi sørger for:

  • Onboarding av nyansatte.

  • Varsling om ny funksjonalitet i Microsoft 365, og om dere må foreta noen aksjoner.​​

  • Opplæringsmateriell på ny funksjonalitet i Microsoft 365.

  • Timer dere benytter til support, rådgivning eller utførelse av tiltak. 

Vi tilpasser forvaltningsplanen til deres organisasjon. 

LITTMERMEST¤.png