På tide å endre vaner?

Brukeradopsjon

Hva skal til fra innkjøp av ny teknologi til at bedriftes medarbeidere uttaler "Dette opplever jeg som verdifullt i min arbeidshverdag"?

Dere ber medarbeiderne deres om å endre vaner. Gi dem innsikt og kompetansen de trenger for å kunne benytte teknologien slik den er tiltenkt.

Forretningsrådgivning

Gjennom mange års erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom IT og forretning har vi kompetanse innen endringsledelse, optimale prosesser og god informasjonsflyt.

 

Som forretningsrådgiver hjelper vi deg med realisering av hele eller deler av verdikjeden, fra utredning av målsetninger og behov, til realisering av løsninger for datadrevet innovasjon.

2500.jpg

Samhandling 

Hva er riktig samhandling for dere? Hvilke verktøy skal dere benytte, og hvilke verktøy skal jobbe sammen?

 

All samhandling er ikke god samhandling, og hva som er riktig samhandling for en målgruppe kan være differensiert fra en annen. Teknologien gir dere et bredt spekter av muligheter. Gi dine medarbeidere strukturen, det digitale veikartet og kjørereglene de trenger. 

CRM 

Hva forventer og krever dere av et CRM-system? Dere gjør rett i å stille høye krav og forventninger, så lenge dere samtidig har et bevisst forhold strukturen som må være etablert, og at organisasjonen må engasjeres for å innkassere på mulighetene et CRM-verktøy tilrettelegger for. Advivo vet  hva som skal til for at innvesteringen omdannes til verdiskapning.

Det handler om gode forberedelser og god brukeradopsjon. 

1704.jpg

Forvaltning

Teknologien er i konstant endring. Hvordan skal dere holde dagens medarbeidere oppdaterte på kommende endringer? Hvem har ansvaret for opplæring av nye medarbeidere, slik at de er produktive så raskt som mulig etter oppstart?

Advivo leverer brukeradopsjon som en tjeneste, med kompetanseforvaltning etter deres behov. 

happy.jpg

Opplæring

Opplæring er en viktig del av våre leveranser. Vi benytter både ferdig produsert opplæringsmateriell i tillegg til at vi skreddersyr informasjons- og opplæringssesjoner basert på deres behov. 

Advivo Arena er våre digitale brukeradopsjons-pakker, som inneholder ferdig opplæringsvideoer, kjøreregler og arbeidsmøter med våre rådgivere. 

LMS

Et LMS kan være et kraftfult verktøy for kompetanseheving. Velg riktig LMS ut ifra deres behov, variget og målsetninger. 

For at et LMS skal innfri trenger dere en klar tiltaksplan for hvilke områder dere skal behve kompetanse innen, hva som skal måles og hvordan det skal følges opp. 

Vil du vite mer?

Legg gjerne igjen kontaktinformasjonen din. 

Vi ser frem til videre dialog!

Takk for innsendingen din!