Advivo leverer brukeradopsjon og endringsledelse til bedrifter som har gjort eller planlegger teknologiske investeringer - men ikke har definert og planlagt hvordan de skal komme seg fra innkjøp til at teknologien oppleves som verdifull for deres medarbeidere. Brukeradopsjon er tiltakene som skal til for at teknologien oppleves som verdifull.

I Advivo er vi opptatt av å mikse vår faglige kompetanse med kundens innsikt om seg selv. Sammen jobber vi frem en tiltaksplan, med alle aktiviteter som skal gjennomføres, fra beslutning og målsetninger til sluttbruker kommunikasjon- og opplæringsmateriell. 

Vi gjennomfører våre prosjekter etter Advivo sine 6. steg for brukeradopsjon og endring. Den er bygget på teori og erfaring. Det er kanskje det viktigste vi tilbyr: erfaring. Så slipper dere å prøve å feile, på veien fra innkjøp av teknologi til den oppleves som verdifull. 

Hva er dere gode på? Hva ønsker dere å bli bedre på? 

Hva vil dere at teknologien skal gjøre for dere?

Vi bruker begrepet Brukeradopsjon om alle tiltakene som skal til for å gjøre teknologien til en positiv bidragsyter for deres forretning. Uavhengig av om dere starter på blanke ark, eller ønsker å styrke utnyttelsen av dagens plattform.

 

Advivo sin metodikk omfatter planlegging og tilrettelegging for endring. Endringen må skje fra innsiden, med aktiv inkludering av interne agenter i planlegging og utførelse. Endringsledelse og Brukeradopsjon trenger ikke være komplekst. Det må derimot være konkret, treffsikkert og målbart. Vi skal endre vaner! 

Dette er endring, på deres premisser!

Advivo AS

922 585 091

Tordenskiolds gate 3,

0160 Oslo

Tel: 47755441

Post@advivo.no

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Instagram

47755441