739.jpg

Opplæring og kompetanseheving

Når vi skal utføre våre arbeidsoppgaver jobber vi på rutiner og vaner. Når bedriften gjør et valg om nye arbeidsverktøy, eller teknologien utvikler seg slik at dagens arbeidsrutiner krever endring - da må medarbeiderne motta nødvendig kompetanseheving. Å endre vaner fordrer at man tilrettelegger med informasjons- og kompetansehevingsaktiviteter over en definert periode.  

Opplæring er et viktig ledd i kompetansehevingen. Opplæring alene, uten kontekst og tilpasninger til målgruppenes behov, kan imidlertid kreve mer ressurser enn det genererer verdi. 

5386.jpg
kompetanse1.jpg

Kompetanseheving er en investering som krever ressurser, blant annet medarbeidernes arbeidstid. Feil opplæring kan ha større kost en verdiskapning.

Opplæring i seg selv er ikke et mål. Ha alltid et bevisst forhold til hvilken kompetanse som skal heves, målgrupper og kompetansemål. 

Leverer Advivo opplæring?

Når dere investerer medarbeidernes tid og ressurser til kompetanseheving, må alle aktiviteter gjennomføres med presisjon. Advivo leverer opplæring i flere formater, eksempelvis webinarer, nano-guider, tips & triks guider, animerte videoer og klasseromsundervisning. Før gjennomføring etablerer vi en behovsanalyse og en målgruppeanalyse, setter kompetansemål og legger en opplæringsplan med definerte aktiviteter. Vi ønsker å trigge oppmerksomheten til medarbeiderne tilstrekkelig til at de aktivt tilegner seg informasjon og kompetanse, i riktig formatet til deres hektiske arbeidshverdag. Å endre vaner fordrer repetisjon og påminnelser om alternative arbeidsmåter. En kompetanseplan inkluderer alle aktiviteter over en definert periode. Hvilke aktiviteter dere selv ønsker å utføre, fora, eventuelle verktøy for automatisering og lignende inkluderes også i en helhetlig plan. 

Advivo leverer opplæring, tilpasset etter deres størrelse og behov!

Opplæring, Microsoft 365

Vi leverer ferdige opplæringspakker innen Microsoft 365, med hovedfokus på Microsoft Teams som arbeidsflate. Våre ferdige pakker leveres både digitalt og som webinarer. 

Våre digitale opplæringsløp levers gjennom Advivo Arena.

Dersom dere ønsker et ferdig opplæringspakke, hvor dere kan være aktive underveis kan en Microsoft 365 workshop med opplæring være et alternativ. 

Dersom dere har invester i Microsoft 365 eller vurderer om plattformen er et smart alternativ for deres bedrift, kan Advivo bistå med grunnleggende kompetanse for å gjøre kvalifiserte beslutninger for bedriftens arbeidsverktøy. 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvordan vi kan bistå din bedrift og deres medarbeidere. Sammen endrer vi vaner!

Vil du vite mer?

Vi kontakter deg gjerne med mer informasjon.

Takk for innsendingen din!

Ved å sende inn min kontaktinformasjon, samtykker jeg til at Advivo tar kontakt for et uforpliktende møte