Microsoft 365 (tidligere Office 365) har alle produktene dere trenger. De ligger nå i skyen, alltid tilgjengelig. Hvilken lisens du velger, avhenger av hvilke produkter du ønsker og hvilke krav dere har til sikkerhet. Advivo anbefaler Microsoft 365 E3 eller Microsoft 365 E5. Begge lisenser kan bestilles gjennom  Advivo og fra Microsoft direkte. 

Microsoft 365 E3

Først når du velger E3 får du med vitkige alternativer innen sikkerhet, i tillegg til et solid grunnlag applikasjoner. E3 lisensen dekker de fleste bedrifters behov!

Microsoft 365 E5

Stiller dere større krav til sikkerhet bør dere vudere E5 for en mer komplett kontroll på trusler. Som en del av lisensen finner dere også Power BI Pro som en del av applikasjonene.

Vi kjenner mulighetene i Microsoft 365. Vi leverer tjenester som sikrer at bedriftens medarbeidere tar i bruk Microsoft 365 på en produktiv og smidig måte. Når vi jobber med deres bedrift, endrer vi hvordan dere lagrer, deler, søker, kommuniserer og sikrer bedriftens data. Advivo sine tjenester er brukeradopsjon: tiltakene som skal til for at teknologien dere investerte i oppleves som verdifull for bedriftens medarbeidere!

Våre rådgivere har flere års erfaring med brukeradopsjon og endringsledelse. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vårt rammeverk og verktøykassa for våre leveranser. For på lik linje med teknologien, må vi kontinuerlig forbedre oss. Våre hovedleveranser er satt sammen i konseptene LITT, MER og MEST.

Når vi leverer LITT, MER eller MEST har vi klart definerte aktiviteter vi går gjennom. Etter leveransen jobber dere på en ny måte, med deres nye arbeidsverktøy. 

Våre leveranser er alle bygget på Advivo sine 6 steg for varig endring. 

Alle våre leveranser bygger på den samme metodikken og det samme materiellet som grunnlag. Vi jobber mye med å informere medarbeidere om hva som kommer. Engasjere interne agenter. Gi bedriftens medarbeidere opplæring i hvordan det skal benyttes. Kartlegge og måle opplevd verdi, og behov for justeringer. For bedrifter som ønsker å gjennomføre mest mulig selv, har vi opprettet Advivo Arena, vår plattform for digitale leveranser. Felles for alle leveranser er at vi alltid gjennomfører møter med våre kunder. Også pakkene som ligger på Advivo Arena. 

Mange bedrifter har de siste månedene hatt behov for å komme raskt i gang med Microsoft Teams. På Advivo Arena finner du pakkene Samhandling 123, med ferdig materiell som informasjon, kartleggingsundersøkelser og opplæringsmateriell. 

1/1

Advivo AS

922 585 091

Tordenskiolds gate 3,

0160 Oslo

Tel: 47755441

Post@advivo.no

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Instagram