hands Typing

Personvernerklæring

Innsending av data vil kun bli benyttet av Advivo AS (org nr. 922 585 091).

Data vil benyttes i våre leveranser og for å sikre at du som kunde mottar relevant informasjon fra Advivo AS. 

Våre nettsider inneholder sporing av IP-adresse via cookies (informasjonskapsler) og kontaktinformasjon lagt inn på våre skjemaer. For mer informasjon om hvordan du håndterer informasjonskapsler, se https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

Kontaktinformasjon:

Advivo lagrer informasjonen som registreres via skjemaer på våre nettsider. Dette omhandler både domenet Advivo.no og AdvivoArena.no (Navn, Telefon, epost, Selskap samt eventuell kommentar/melding). 

For kunder som benytter AdvivoArena.no måles deres progresjon på aktuelle kursmoduler, respons på kartleggingsundersøkelser vil vi besitter Advivo innsikt gjennom våre verktøy i Advivo Arena, frem til selskap/brukere avslutter sitte kundeforhold (avbestiller tilgang/lisens i LMS den aktuelle LMS plattformen Advivo AS benytter). 

Advivo registrerer kontaktinformasjon for våre kunder, partnere og potensielle kunder og partnere, for å sikre best mulig kommunikasjon og leveranse. 

Bruk av databehandler:

I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel markedsføringsbedrifter, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser, utstedere av nyhetsbrev etc. Disse mottakerne behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser. 

Utlevering av personvernopplysninger:

Dine opplysninger vil kunne utleveres til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd eller inngår som en del av tjenesten vi skal levere til deg. Dette kan være politi, skattemyndigheter, domstoler eller andre offentlige myndigheter.

Dine rettigheter:

Du har rett til å få dine persondata slettet fra alle våre systemer. Du kan når som helt tilbakekalle samtykker gitt Advivo AS under registrering eller innhenting av personopplysninger. 

Kontakt:

Ved spørsmål eller henvendelser vedrørende personvernopplysninger, kan du ta kontakt med Advivo på Post@Advivo.no