Søk

Digitalt løft eller en gaffateip løsning?

Det er ikke lengre en hemmelighet at digitale initiativer er helt nødvendig for å overleve i konkurransepreget marked eller klare lønnsom vekst. Likevel viser det seg at mange fortsatt kvier seg for å investere i teknologi og nye muligheter. I stedet for å ta et dypdykk og møte utfordringene virksomheten står overfor velger bedrifter ofte "quick fix"-løsninger og forskyver problemet.

Se for deg at bedriften din er drømmehuset ditt. Du har bygget huset steg for steg. Undersøkt hvert aspekt av byggeprosessen og jobbet lenge for å få det akkurat som du ville. En dag begynner veggene på drømmehuset å sprekke opp. Velger du å løse problemet med å teipe veggene med gaffateip, eller ringer du folk med riktig kunnskap som kan finne ut hvorfor veggene sprekker og reparerer huset slik at det står i mange år fremover?


I følge Forbes mislykkes 70% av digitaliseringsprosjektene med å nå sine mål. En av de største faktorene er manglede forståelse om hva digitalisering innebærer for virksomheten. Noen oppfatter digitalisering som å levere timelisten sin på nett. Andre tenker på kunstig intelligens, sensorteknologi og smarte produkter. Det mangler ofte en helhetlig forståelse for hva digitalt løft skal/kan bety for bedriftens medarbeidere, kunder, varer, tjenester og verdiskapningsprosesser. Langt fra de fleste ledergrupper har tilstrekkelig innsikt i hvordan alle bestanddelene påvirker hverandre, hva som er kritisk, hva som vil utgjøre en konkurransefordel, hva og hvor det må investeres, hvilken kompetanse som kreves og ikke minst hvordan gapet skal tettes. Det mangler ofte et tydelig målbilde med digitaliseringstiltakene. Typisk kommer digitalt løft med både muligheter og trusler. Derfor er det viktig å kartlegge helheten og sitte igjen med riktig innsikt i hva som skaper en mulighet og hva som kan utgjøre en trussel.


Du kjenner sikkert utrykket "tid er penger". Utfordringen ved et grundig gjennomført digitalt løft er at kostnadene ved omstilling kommer før man ser (og er villig til å betale for) resultatene. Omstilling gjør vondt fordi ulempene kommer først og fordelene senere. Det er stor forskjell på virksomheter som ettermonterer teknologi og velger "gaffateip"-løsninger og dem som tar en helhetlig tilnærming for å gi bedre bruker- og kundeopplevelser og mer effektiv drift. Ofte er det frykten for smerten som får oss til å velge det første. Samtidig er det nettopp denne teknologidrevne metoden som i minst grad lykkes og er på langt sikt mer kostnadsdrivende.


De raske løsningene er som oftest ikke de beste løsningene! Hva velger du? Et digitalt løft med solid grunnmur eller en gaffateip løsning?