Søk

Hva med whiteboard?

Når vi sitter spredt på lokasjoner, blir vi hyppig etterspurt verktøy for å erstatte møterommets whiteboard. Majoriteten av våre kunder benytter Microsoft 365, hvor de har tilgang til Whoteboad appen - som mange opplever at ikke imøtekommer deres behov. De øsker noe som gjør de enklere å komme raskt i gang, hvor de kan lagre og jobbe vider på skisser - også mellom avtalte møter.

Når vi gjennomfører prosesskartlegging, er det viktig at verktøyet:

- Er enkelt å administrere.

- Ser ryddig ut.

- Enkel deling

- Enkelhet fra skisse til presentasjon.

- Mulighet til privat innhold.

- Kan integreres med Microsoft Teams.Viktigheten av integrasjon mot Microsoft Teams er åpenbar. Vi vil flytte våre diskusjoner og samtaler minst mulig på forskjellige arbeidsflater. Og Miro passer fint inn i vår etablerte struktur.


Verktøyet vi refererer til, finner du mer informasjon om på Miro.com


Advivo AS

922 585 091

Tollbugata 8B,

0152 Oslo

Tel: 47755441

Post@advivo.no

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Instagram