Søk

Jobb smartere med Microsoft Whiteboard


I 2020 har mye av arbeidsvanene våres blitt forandret. Å jobbe spredt fra ulike lokasjoner har gjort digitale møter til den nye normalen. Dog selve hjemmekontor konseptet ikke er nytt, har mange ikke opplevd utfordringene (og fordelene) med en helt digital arbeidsplass på denne måten før. Dette reiste fort mange spørsmål. Hvordan erstatte møterommet ? Hvordan samhandle effektiv mellom flere aktører?


Med en ny form for arbeidshverdag ble også digitale verktøy utfordret til videreutvikling.

Blant disse verktøyene finner vi blant annet Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard er en alt-i-ett digital tavleapp, møteplattform og samarbeidsrettet dataenhet som hjelper virksomheten din å holde effektive digitale møter. For å møte dagens behov i markedet har Whiteboard-webappen blitt fullstendig ombygd og er nå raskere enn noensinne. Dette muliggjør for bedre funksjonalitet både i Teams og på Internett.


Bruk Microsoft Whiteboard i Teams:


Microsoft Teams og Whiteboard går hånd i hånd som en del av en rekke nye funksjoner kunngjort av Microsoft i høst. Når du er i et Teams-møte, vil nå alle kunne åpne Whiteboard i møtet for å begynne å samarbeide med andre deltakere i sanntid. Selv om dere ikke sitter i samme rom, betyr ikke det at dere ikke kan planlegge, løse problemer, brainstorme eller tanke kreativt på en tavle.


For å dele whiteboard:

  1. Klikk på del-ikonet i delingsfeltet til møtet

  2. Velg Microsoft Whiteboard i tavle-valgpanelet


Så snart tavlen er delt, kan møtedeltakere skisse og skrive sammen. Whiteboards i Teams er videre oppdatert med nye funksjoner, innkludert klistrelapper, penn og dra og slipp-funksjoner. Disse funksjonene gjøre det mulig for team-medlemmer som ikke har tilgang til touchscreen å delta i samhandlingen under Teams-møter.


Microsoft Whiteboard kan settes i både "present" og "collab" modus. Ved å sette den i "present" modus vil deltakere kun få lesetilgang. Dette kan for eksempel være særlig relevant når man skal holde et webinar. Møtearrangøren kan åpne tavlen for samarbeid ved behov. Etter et Teams-møte vil tavlen være tilgjengelig for alle deltakere i en fane merket Whiteboard. Tavlen vil også være tilgjengelig i Board Gallery i Microsoft Whiteboard-appen.