Søk

Ny PowerPoint "Presenter view" i Microsoft Teams

PowerPoint er en flott programvare for å levere presentasjoner. Når du sitter i et Teams møte og skal dele en presentasjon, har du muligens savnet presentasjonsmodus rett inn i møtet? En ny funksjon kalt "Presenter View" er svaret du har etterspurt.


Trykk på Del-ikonet og velg deretter Power Point-presentasjon du ønsker å dele.

Når presentasjonsvisning er aktivert, kan foredragsholder få tilgang til lysbildenotater og kommende lysbilder under presentasjonen. Resten av deltakere vil kun se gjeldende lysbilde.

Med den nye funksjonen kan du enkelt presentere lysbildene, diskutere notatene, navigere mellom lysbildene og samtidig være engasjert med deltakerne. Det er verdt å merke seg at som standard kan deltakere bevege seg mellom lysbildene. For å hindre deltakere fra å gå gjennom delt presentasjon på egen hånd, trykk på øye-ikonet og lås presentasjonen.


Skulle du ønske du kunne få litt ekstra hjelp bak kulissene mens du presenterte i et Teams-møte? Prøv den nye PowerPoint Presenter View i ditt neste møte og få bedre oversikt over presentasjonene dine !