Søk

Fokus på opplæring blir fort feil fokus!

I det ny teknologi innføres i en bedrift, krever vi noe nytt av bedriftens medarbeidere. Nå er det viktig at kompetansemålene som settes, ikke fokuserer på kompetanseheving alene. Å inneha kompetansen i å bruke eksempelvis Microsoft 365 på en konstruktiv måte, er ikke synonymt med å ha høyest mulig kompetanse på teknologien. Kompetansemålene må settes utifra en forventning om riktig kompetanse.Hva er riktig kompetanse?


For å kunne si noe om hvilken kompetanse som er riktig for deg, trenger jeg innsikt i dine arbeidsoppgaver. Dersom en bedrift innfører Microsoft 365, vil det for enkelte være essensielt å være gode på dokumenthåndtering og informasjonsutveksling. For andre er det kommunikasjons-deling og tilgang på andres informasjon som er viktig. Kompetansemålene for de forskjellige gruppene, vil naturligvis være fragmentert. Å sette en score for hvor gode medarbeiderne skal være på Microsoft Teams, SharePoint eller OneDrive er ikke riktig utgangspunkt for planlegging av aktiviteter. Det vil kun resultere i en opplæringsplan.


Riktig opplæring tar utgangspunkt i kompetanseutvikling, fremfor kompetanseheving. Kompetansemålene settes basert på definerte målgrupper. Deretter legges en tiltaksplan med tiltak som utvikler målgruppens kunnskap, evner, ferdigheter og holdninger. Tiltakene tilrettelegger for å oppnå læring, og består av flere elementer enn ren opplæring. Det må være en aktiviteter som fokuserer på hvilke tiltak som skal til for at medarbeiderne har kompetanse til praktisk og effektiv utnyttelse av teknologien, basert på sine behov. Ikke hvor gode de er på teknologiske muligheter.


"Hvilken opplæring er riktig for oss?", spør du? Opplæringen som er en del av kompetanseutviklingen. For å kunne svare på spørsmålet er det naturlig å stille noen spørsmål til dere: Hva skal dere bli bedre på? Og da mener vi ikke fra teknologiens utgangspunkt. Vi snakker forretningens målsetninger om forbedring, før vi setter teknologiske støtteverktøy for å styrke muligheten for realisering.


Hvilke mål har dere?Advivo AS

922 585 091

Tollbugata 8B,

0152 Oslo

Tel: 47755441

Post@advivo.no

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Instagram