Søk

Samhandling 123

Advivo har som alle andre bedrifter merket hvordan markedet har forandret seg. Fra flere kanter har det blitt etterspurt at vi i våre tjenester mot mindre bedrfiter, har et alternativ til våre større og mer omfattende brukeradopsjons-leveranser.


Vi kaller pakkene Samhandling 123. Vi omtaler dem gjerne som Brukeradopsjon as a Service 🚀 Hvorfor? Fordi hver pakke inkluderer arbeidsmøter, materiell og opplæring.


Pakkene bygger på det samme grunnlaget som alle våre leveranser gjør: Advivo sine 6 steg. Skalert ned til å passe mindre bedrifter, med det samme behovet for informasjon, opplæring og adminsitrasjon av Microsoft 365 plattformen - hvor Teams er i fokus.


Bli kjent med Samhandling 123 her.
Advivo AS

922 585 091

Tollbugata 8B,

0152 Oslo

Tel: 47755441

Post@advivo.no

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Instagram