Samhandling

Vi investerer i teknologi med en målsetning om at det skal gjøre arbeidshverdagen mer produktiv. Teknologien skal respondere og styrke bedriftens behov for informasjons- og kommunikasjonsflyt. 

All samhandling er ikke god samhandling. Og alle blir ikke bedre av å samhandle mer. God samhandling er induviduell per bedrift, og innad i en bedrift målgrupper. 

Adivo leverer rådgivning for å bedre deres informasjons- og kommunikasjonsflyt, slik at dere oppnår bedre samhandling. 

Struktur og enkelhet

Bakgrunnen for å etterspørre, søke etter eller dele informasjon er differensiert i løpet av en arbeidsdag. Det samme er tidsaspektet for responstid fra behovet oppstår, til vi innehar svaret på det vi etterspurte. Teknologisk eksisterer det en rekke verktøy som skal korte ned responstiden fra det foreligger et behov til vi besitter responsen på etterspørselen. Om dette verktøyet er en chat, en fellesarena for samtaler, oppgavestyringsverktøy, en digital notatblokk eller andre verktøy - vil variere fra scenariet til scenariet. Teknologiens muligheter legger til rette for løsninger, som det kan være både tidkrevende og utfordrende å se helheten av.

 

Advivo jobber med å strukturere og forenkle det som kan oppleves som komplekst, slik at teknologien kan være svaret bedriften søker for bedre samhandling. Våre rådgivere støtter seg til Advivo sitt metodeverk for å avdekke hvilke behov som skal dekkes, hvilke verktøy dere har tilgjengelig og hvordan deres digitale veikart med tilhørende kjøreregler skal se ut.  

Når kontakte Advivo?

Alle bedrifter har etablert sine kanaler og verktøy for å lagre filer og dokumenter, strukturere prosjekter og kommunisere internt og eksternt. Advivo har ikke som mål å selge dere ny teknologi. Vårt mål er at deres medarbeidere skal oppleve teknologien dere har investert i som verdifull i sin arbeidshverdag. Dere kontakter Advivo når dere:

  • Vurderer å gå til anskaffelse av verktøy for samhandling.

  • Ny plattform for samhandling er valgt, og dere ønsker at det skal kartlegges struktur for oppsett og behov for brukeradopsjon.

  • Dere har investert i en ny plattform for samhandling, som skal leve sammen med eksisterende arbeidsverktøy, og dere ønsker å etablere et digitalt veikart med kjøreregler, struktur og behov for brukeradopsjon.